Nasza kadra

 

Grażyna Łabaz


 DYREKTOR , ORGAN  PROWADZACY  , NAUCZYCIEL

Jest nauczycielem dyplomowanym, z trzydziestoletnim stażem pracy. Terapeuta zajęciowy uprawniony do diagnozy pedagogicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z deficytami rozwojowymi. Socjoterapeutka, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, instruktor ceramiki artystycznej, instruktor sensoplastyki, trener systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej.

Wyznaje zasadę "Dla mnie nie ma dziecka, które nie może się czegoś nauczyć, są tylko nauczyciele, którzy jeszcze nie znaleźli drogi dotarcia do tegoż dziecka". Sama wciąż szuka nowych dróg....  


Adrianna Tesarska

NAUCZYCIEL

Z wykształcenia magister teologii, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukonczyła również podyplomowe studia o kierunku Edukacja Przedszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości a zajęcia prowadzi w sposób ciekawy i interesujący.

Daniel Łabaz


NAUCZYCIEL

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim (licencjat) oraz terapeutą zajęciowym z psychomotoryką (magister). Warsztat pracy nauczycielskiej rozszerzył o pedagogikę M.Montessori oraz system Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej.

 Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą począwszy od wolontariackiej pracy z niepełnosprawnymi dziećmi w Stowarzyszeniu "Zielony Dom" oraz Zespole Placówek Specjalnych po zawodowe prace w przedszkolach oraz warsztatach terapii zajęciowej. Wybrał pracę z dziećmi gdyż jest dla niego pasją i codziennym wyzwaniem. Swoją praktykę dopełnia poprzez zabawę z siostrzenicami i siostrzeńcem.

 

 
Patrycja Bidzińska


POMOC NAUCZYCIELA

Z wykształcenia licencjonowany dietetyk kliniczny, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Witelona w Legnicy. Ukończyła dyplomowane kursy kwalifikacyjne na stanowiska: pomoc nauczyciela przedszkola oraz opiekun w żłobku, a także trener personalny z elementami fitness. Od października 2021 roku – studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną (studia magisterskie drugiego stopnia), specjalizacja – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.

 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sylwia Juzoń

NAUCZYCIEL

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studiów licencjackich o kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia.
Osoba niezwykle energiczna, wszechstronna, spontaniczna. W pełni zaangażowana w wychowanie dzieci, wrażliwa na ich indywidualne potrzeby, dysponuje gamą twórczych pomysłów gwarantujących dzieciom uniwersalny rozwój i wyśmienitą zabawę. Jest zwolenniczką wychowania z humorem oraz przez uśmiech. Praca nauczyciela jest dla niej powołaniem, a wychowankowie źródłem nieustannej radości.

W pracy kieruje się znana regułą:

„dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
1) cieszyć się bez powodu
2) być ciągle czymś zajętym
3) domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

 

 


Dorota Hołowacz

NAUCZYCIEL

Nauczycielka z rocznym stażem pracy, po studiach licencjackich specjalizacji edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja pedagogika opiekuńcza z terapią.

Podczas studiów aktywny członek koła naukowego Alternatywa. Pierwsze kroki pedagogiczne podejmowała jako członek Skautów Europy. Posiada liczne kursy, min.: pierwszej pomocy przedmedycznej, metody kolorowych dźwięków.


Paulina Michalik

NAUCZYCIEL

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o kierunku
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na poziomie licencjatu. Obecnie studentka studiów magisterskich o tym samym kierunku i specjalności.

Osoba ambitna, podejmująca działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń min. poprzez uczestnictwo w kursie języka niemieckiego.

Praca z dziećmi jest nie tylko jej zawodem, ale przede wszystkim pasją, przynosi wiele radości i satysfakcji.