Oferta edukacyjna przedszkola

Oferta edukacyjna przedszkola „Chatka Skrzatka” w Legnicy

NASZE PRZEDSZKOLE TO PLACÓWKA Z PASJĄ WE WSZYSTKICH OBSZARACH EDUKACYJNYCH

DOSTOSOWANYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO DZIECKA 

MAŁE GRUPY GWARANTUJĄ SUKCES WSZELKICH ODDZIAŁYWAŃ

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka w ramach podstawowej oferty edukacyjnej wykorzystujemy  programy, które     zgodne  z  nową  „Podstawą programową”

- Program wychowania przedszkolnego   KOCHAM   PRZEDSZKOLE   na pakietach  „PLAC  ZABAW " wyd. WSIP  autorki  Anna Idzikowska-Guzy  i Ewa Janus  wydanie  I  2018 r.

-  Program Edukacji Matematycznej- Dziecięca Matematyka autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

-  Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska  - Angielski dla  starszaków  wyd. WSIP  wydanie  2015.

W ramach czesnego zapewniamy

          Profesjonalną opiekę pedagogiczną przez  9   godzin dziennie. Przedszkole czynne od 06:00 - 20:00.

          Zajęcia rytmiczno - muzyczne

          Zajęcia warsztatowe  dla rodziców i dzieci

          Zajęcia otwarte dla rodziców

          zajęcia z j. angielskiego

          zajęcia gimnastyczne  i zabawy ruchowe (w ramach zajęć grupowych)

          zajęcia prezentujące dobre maniery, formy towarzyskie i reguły grzeczności włączone        w codzienne zajęcia grupowe

          zajęcia plastyczne  z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów

          zajęcia z książką (codzienne czytanie dzieciom bajek) – akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

          zajęcia teatralne w naszym przedszkolnym teatrzyku z pacynkami i kukiełkami

          spotkania z teatrem – spektakle organizowane z udziałem teatrów z kraju

          konsultacje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną

          wspólne świętowanie w grupie urodzin dziecka 

          teczka przedszkolaka z pracami dzieci

          wspólne obchodzenie świąt i różnych uroczystości

          pełną otwartość na współpracę z rodzicami


W PRZEDSZKOLU ORGANIZOWANE SĄ IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

          Pasowanie na Przedszkolaka

          Dzień Św. Andrzeja w formie zabaw i gier

          Spotkanie z Mikołajem

          Jasełka

          Dzień Babci i Dziadka,

          Zabawa karnawałowa,

          Dzień Mamy i Taty,

          Zakończenie roku szkolnego - Piknik

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE RODZICOM PRACUJĄCYM DO PÓŹNA.

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU MOGĄ PRZEBYWAĆ OD 6.00 DO 18.00

 

 

Zajęcia adaptacyjne  są odpłatne - 1 zajęcia to pobyt  2- 3h. 

 1 zajęcia w tygodniu - 20 PLN

 2 zajęcia w tygodniu - 35 PLN

 3 zajęcia w tygodniu - 45 PLN

 5 zajęcia w tygodniu - 60 PLN

 Abonament  miesięczny  - 200 złPRZEDSZKOLE  ZAPEWNIA   DZIECKU:

°          łóżeczko/leżaczek,

°          pościel,

°          zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,

°          4 posiłków głównych: śniadanie, obiad dwudaniowy  ,podwieczorek ,kolację

WYPRAWKA DLA DZIECKA W PRZEDSZKOLU: 

°           szczoteczka do zębów, pasta (podpisana), 

°          Ubranie na zmianę w worku (podpisane)

°          Dwa  podpisane worki(imię, nazwisko, przeznaczenie), jeden z ubraniami zapasowymi, drugi  na brudne ubranka

°          Chusteczka, czapka na głowę chroniąca przed słońcem, wiatrem

°          Jesienią mile widziane gumowce i okrycie p/deszczowe

°          Obuwie zmienne na rzepy

°          Pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa do spania)

 NIE PRZYNOSIMY:

°          słodyczy (chyba, że dla każdego Dziecka)

°          drogich zabawek i innych sprzętów (mogących ulec zniszczeniu lub zagubieniu)

°          niebezpiecznych przedmiotów (mogących zagrażać dzieciom) : spinek, kolczyków, klipsów, broszek itp.

°          Do Przedszkola nie przynosimy zabawek dziecka, ponieważ placówka zapewnia wspólne zabawki dla wszystkich dzieci.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia umuzykalniające - rytmika

Niezwykle  lubiane przez dzieci.

Prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora muzyki.

Celem rytmiki jest:

- maksymalne aktywizowanie zarówno ciała jak i psychiki dziecka, podporządkowanie aparatu ruchowego własnej woli,

- opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w wychowaniu ,rozwijanie spostrzegawczości umiejętności porównywania, analizy i pamięci.

Wszelkie zajęcia rytmiczne wykorzystywane są także w innych obszarach edukacyjnych należą do nich:

- ćwiczenia  inhibicyjno-incytacyjne, które kształtują szybką reakcję na elementy muzyki takie jak: zmiana tempa, dynamiki, wysokości dźwięku  działają  także na receptory słuchowe co przyczynia się do rozwoju cech motorycznych.

- ćwiczenia interpretacji różnych wartości rytmicznych co powoduje kształtowanie koordynacji muzyczno-ruchowej i jest jednocześnie sposobem na koordynację kończyn.

- ćwiczenia elementów formotwórczych, które powodują rozwijanie umiejętności wyczucia formy z dużą koordynacja z oddechem i jego torem. Do realizacji tych ćwiczeń służą:

- improwizacja muzyczno-ruchowa(interpretacja ruchowa muzycznych utworów zarówno treść werbalna jak i muzyczna)

- zabawa muzyczno-ruchowa, – kształtowanie cech motorycznych

- śpiewanie piosenek,- doskonalenie słuchu muzycznego, pamięci w zakresie wysokości dźwięku do tzw. seksty.

Język angielski

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest już nie tylko koniecznością, lecz normą.   Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. To najintensywniejszy okres rozwoju mowy dziecka, a przez to najlepszy na naukę języków. Dziecko przyswaja je w sposób naturalny, kształcąc prawidłową wymowę i akcent. W naszym przedszkolu nauczając języka angielskiego dominują dwie, najbardziej znane metody: pierwszą jest Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem), druga natomiast to efekt Mozarta (jak sama nazwa wskazuje powiązana jest z muzyką). Metoda Total Physical Response została opracowana przez doktora Jamesa J.Ashera, profesora psychologii na Uniwersytecie w Kalifornii. Język jest zapamiętywany poprzez wykonywanie fizycznych poleceń wydawanych przez nauczyciela. Początkowo nauczyciel wykonuje polecenia wraz z uczniem, a następnie język jest odtwarzany na polecenie nauczyciela, przez samego ucznia, bądź kilku z nich. W ten sposób, nauczyciel oraz uczeń wcielają się w role podobne do rodzica i dziecka. Ważną kwestią jest to , że dzieci potrzebują praktycznych kontekstów i konkretnych odniesień oraz przykładów, aby zrozumieć to czego się uczą. Tak więc, zajęcia języka angielskiego są oparte na określonych tematach i sytuacjach. Głównym celem nauczania są nazwy obiektów i osób, proste polecenia i wyrażenia. Druga metoda, czyli efekt Mozarta ma za zadanie stymulować rozwój mózgu i układu nerwowego dziecka za pomocą bodźców językowych. Efekt Mozarta został wprowadzony przez Dona Campbella. Nie tylko odnosi się do kształtowania językowego dziecka, ale także poprawia koncentrację, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, podwyższa motywację, poprawia koordynację ruchową. Dlatego ważne jest poznawanie strony gramatycznej języka obcego poprzez naukę piosenek, rymowanek, wierszyków.

PO KONSULTACJACH Z RODZICAMI  W PRZEDSZKOLU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE  INNE   ZAJĘCIA DODATKOWE  ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI                              

METODY PRACY

Metoda Marii Montessorii - Podstawę metody Marii Montessori stanowi tak zwane nauczanie wielozmysłowe, które umożliwia oddziaływanie na wiele zmysłów, stanowi warunek konieczny do powstawania skojarzeń niezbędnych w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana - Oparta jest ona na szesnastu tematach podstawowych z których w wychowaniu przedszkolnym wykorzystuje się jedynie pięć należą do nich

I. wyczucie / świadomość / własnego ciała ;

II. Wyczucie / świadomość / ciężaru , siły i czasu ;

III. wyczucie / świadomość / przestrzeni;

IV. rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała oraz przestrzeni i czasu

V. kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

Tematy te stanowią w wychowaniu przedszkolnym podstawę metody. Metoda Gimnastyki twórczej Rudolfa Labana jest zgodna z tendencjami i hasłami dotyczącymi wychowania nauczającego.

Metoda gimnastyki utanecznionej Marii i Alfreda Kniessów - Metoda ta powstała w latach siedemdziesiątych w Hanowerze . Jest to rodzaj gimnastyki rytmicznej , twórczej , której istota polega na stałym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu . Główne elementy w tej metodzie to: ruch, muzyka, rytm, przybory.

Metoda Karola Orffa - W metodzie tej przenikają się trzy czynniki : muzyka, mowa, ruch i to one właśnie dają dziecku możliwość rozwijania inwencji twórczej. Metoda ta z powodzeniem stosowana jest w pracy z małym dzieckiem w przedszkolu na zajęciach ruchowych i umuzykalniających.

Muzyka - stanowi punkt wyjścia do budowania przez dziecko prostych form muzycznych takich jak śpiew czy tez gra na instrumentach perkusyjnych, w oparciu na podane uprzednio wzorce, takie jak na przykład słuchanie muzyki odtwarzanej z płyt.

Mowa - ćwiczenia mowy mają za zadanie przygotować dziecko do poprawnej dykcji jak również wzbogacają jego słownictwo, a także stanowią okazje do pracy nad rytmem i koordynacją rytmiczno-ruchową.

Ruch - dziecko poznaje swoje możliwości ruchowe, umie poruszać się w przestrzeni i określać w niej kierunki, ponadto dziecko za pomocą ruchu improwizuje treść muzyczną lub rytmiczną utworu co rozwija jego pomysłowość, improwizacja ruchowa ma szczególną wartość edukacyjna w ogólnym rozwoju dziecka.

Metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin - Jej twórcą jest J. C . Thulin a jej istotę stanowi obrazowe opowiadanie przez nauczyciela bajki , opowieści , jakiegoś wydarzenia , które to opowiadanie skłania dziecko do ruchowej interpretacji usłyszanych treści , a jednocześnie uaktywnia jego wyobraźnię W metodzie tej ważnym jest odpowiednie przygotowanie tekstu, który jest tylko motorem do podjęcia działalności ruchowej.

Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - Metoda ta jest oparta na aspekcie komunikacji jaką jest forma komunikowania się za pomocą ruchów ciał, jego mowy. Dzięki tej metodzie często stosowanej w zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym uczymy je cenić bliskość drugiego człowieka , rozwijamy u dziecka potrzebę ruchu ale również zrozumienie znaczenia ruchu dla rozwoju emocjonalności i postaw społecznych.

Metoda „Dobrego startu” Marty Bogdanowicz - Inspirację do jej powstania stanowiła francuska metoda Bon Depart .Metoda Dobrego startu to inaczej „piosenki na literki” Metoda ta znalazła zastosowanie zarówno we wprowadzeniu do nauki czytania ale również w rehabilitacji i profilaktyce. . Metoda ta charakteryzuje się tym ,że jej podstawowym zadaniem jest usprawnianie analizatorów :wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. W metodzie tej występują trzy podstawowe warianty

1. Piosenki do rysowania – zawierają one zestaw ćwiczeń dla dzieci najmłodszych od 4 roku życia.

2. Piosenki i znaki – przeznaczony dla dzieci 6 - 7 letnich i przygotowuje do podjęcia nauki czytania i pisania.

3. Piosenki na literki – ułatwiający naukę czytania i pisania w sposób polisensoryczny, jest to spowodowane odpowiednim doborem repertuaru, który ułatwia dziecku to wielozmysłowe postrzeganie i uczenie się.

Metoda Ireny Majchrzak - Metoda ta odnosi się do nauki czytania, którą w myśl jej założeń czytania można uczyć już dzieci 3-4 letnie. W metodzie tej wyróżnia się kilka etapów, pierwszy to etap inicjacji , na którym dziecko dostaje wizytówkę ze swoim imieniem , ma to dla niego znaczenie emocjonalne i dziecko bardzo prędko zapamiętuje swoje imię. Następne etapy to wiele gier i zbaw podczas których dzieci poznają inne imiona oraz wyrazy z najbliższego otoczenia jak również litery alfabetu .Charakterystyczne dla tej metody są takie zabawy jak: sprawdzanie obecności ,ściana pełna liter, deszcz imion , targ liter, gra w sylaby.

Zabawa w czytanie Glena Domana - Jak wskazuje sama nazwa tej metody jej twórca traktuje czytanie jak element zabawy uważa, że naukę czytania można rozpocząć z dzieckiem już po urodzeniu. Metoda ta polega na wykorzystaniu globalnej nauki czytania odpowiednio dobranych wyrazów. Pomoce dydaktyczne pozwalają na zabawę w czytanie w różnych miejscach , są to kartoniki o wymiarach 10 x 10 cm , na których umieszczone są wyraźne litery o wysokości 8 cm, wymiary i kształt liter są ustalone w ścisły sposób ma to bowiem związek z percepcją dziecka. W metodzie tej zabawa w czytanie nie powinna przekraczać jednorazowo kilku sekund a jednorazowa prezentacja nie może być powtórzona więcej niż 20 razy. Metoda Glena Domana podzielona jest na pięć podstawowych etapów:

czytanie pojedynczych słów,

wyrażenia dwuwyrazowe,

wprowadzenie pierwszych zdań,

rozbudowywanie wcześniej poznanych zdań,

samodzielne czytanie książek.

 

Metoda Pedagogiki Zabawy - W pedagogice zabawy bardzo istotne jest to, iż z repertuaru tradycyjnych zabaw wybiera się tylko te, które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją i nie ośmieszają jej uczestników. Proponowane zabawy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy. Metoda ta posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Sytuacje stwarzane w trakcie zabawy uczą dzieci wypowiadania swoich uczuć na forum publicznym i poszanowania uczuć innych. Pomagają także dostrzec wartość i różnorodność członków grupy wynikającą z ich dotychczasowych doświadczeń, zdolności, umiejętności, wrażliwości, wyobraźni czy wiedzy. Pedagogika zabawy pozwala na zmniejszanie lęku, obaw, dystansu między wszystkimi członkami grupy, w tym także między prowadzącym, np. wychowawcą a grupą. Spośród wielu znanych z różnych źródeł zabaw wybiera się i modyfikuje tylko te, które są przyjazne dla dziecka.

Metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej przez dzieci w wieku przedszkolnym opracowana przez Batię Strauss - Nazywa się  aktywnym słuchaniem muzyki i dotyczy słuchania muzyki klasycznej w taki sposób aby stało się ono atrakcyjne dla dziecka w wieku przedszkolnym. Warunkiem przekazania dziecku dzieła sztuki jest przeżycie go najpierw osobiście, W myśl tej metody dziecko bardzo chętnie bawi się  muzyką i przeżywa ją wszystkimi swoimi zmysłami. Najważniejszymi pozytywami tej metody są:

adaptacja różnych utworów muzyki klasycznej,

identyfikowanie się z artystami , którzy prezentują się w nagraniu,

możliwość wystąpienia zarówno w roli dyrygenta jak i wykonawcy,

zwrócenie uwagi na poszczególne elementy prezentowanego dzieła dzięki  komunikacji niewerbalnej,

całkowita swoboda w zmianie ról,

kształcenie wyobraźni dźwiękowej,

atrakcyjność  prezentowanego utworu do wielokrotnego słuchania, zintegrowane: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych ( synkretyzm w słowach: gram, słyszę, tańczę i śpiewam bliskie idei C. Orfa ).

stosunkowo krótki czas osiągnięcia celu;

zachęta do rozwijania twórczości ucznia: nauczyciela;

możliwość stosowania tej metody przez nauczyciela z mniejszym doświadczeniem muzycznym.

Do zasad obowiązujących w tej metodzie należą następujące:

nauczyciel wspólnie z dziećmi prezentuje wykonania publiczne,

wszystkie ruchy nie wyłączając mimiki twarzy powinny być wyraźne i czytelne dla dziecka,

wszystkie utwory muzyki klasycznej nauczyciel prezentuje w formie opowieści osnutej na jakiejś kanwie, bardzo ważny jest wątek fabularny.

Metoda ta  aktywizuje dziecko i pozwala mu na zrozumienie świata muzyki, który nie zawsze jest rozumiany przez dorosłego odbiorcę.

 

. Literatura: D.Malko , Metodyka Wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Wraszawa, r., s.11 H.R.Schaffer, Psychologia dziecka, PWN,Warszawa 2005r., s. 124 M .Śliz, Aktywizacja ruchowa dzieci według metody Kniessów, w : Wychowanie w Przedszkolu Nr 5/1988r, s.12 Gniewkowski W. „Metody twórcze wf w przedszkolu i ich znaczenie w rozwoju osobowości dziecka w Wychowanie w przedszkolu nr 7/8. 1986 r., s 12 Kwapich B., Kętrzyńska M. „O gimnastyce Rudolfa Labana” w: Wychowanie w przedszkolu nr 2. 1999 r., M.Bogdanowicz, W.Lobel Efektywnośc metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym, W: Logopedia 1983r, 13/15, s. 69-85J.Tarczyński, Aktywne słuchanie muzyki według Batii Steauss, w :Wychowanie muzyczne w szkole nr 2/3, Warszawa , 2001r., s. 5M. Karwowska - Struczvk. Metody aktywne w przedszkolu Studia Pedagogiczne X1VII/85.- Zajęcia umuzykalniające -  prowadzone z wykorzystaniem metod :- M.A.Kniessów, K.Orffa, R.Labana,