Oferta cenowa

1. Wpisowe do Przedszkola wynosi 200 PLN. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, pobierana przy zapisie dziecka, wpłacana przelewem na konto przedszkola w dniu podpisania umowy.

Istnieje możliwość rozłożenia kwoty wpisowego na 2 raty – po wcześniejszym ustaleniu indywidualnie z każdym rodzicem.

2. Czesne (opłata miesięczna) w Przedszkolu   w   roku  PRZEDSZKOLNYM   2019/2020  wynosi 285,00 PLN;

  W roku  przedszkolnym 2020/2021 tj. od 01.09.2020  podwyżka o 15.00 zł i czesne będzie wynosić 300.00 zł.

 Opłata czesnego gwarantuje pobyt dziecka w przedszkolu 9 h - dziennie

Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do dziesiątego dnia każdego miesiąca.


°   Za każdą rozpoczętą godzinę powyżej   9 h   opłata godzinowa wynosi -  8 PLN

°   Opłata za wyżywienie dziennie- 12 PLN (obiad -8,50 zł, śniadanie podwieczorek kolacja  -3.5o

      zł);

    odpłatność naliczana jest tylko za dni obecne w przedszkolu (stosujemy odpisy za wyżywienie     za zgłoszone dni nieobecności dziecka do godz.8.30).


UWAGA!!!
Nasze przedszkole od dnia 02.03.2016 r. przystąpiło do programu LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE - posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY  udzielamy zniżki w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu:

- rabat 10 % dla  dziecka w przedszkolu,

.

3.  NUMER KONTA PRZEDSZKOLA:

18 1050 1748 1000 0090 9589 7139 (ING Bank Śląski)